Wersja graficzna

Wnoszenie Opłaty

Opłaty za egzaminy i szkolenia można dokonać poprzez wpłatę na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Oleska 127 45-231 Opole
Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000

w tytule przelewu należy podać: "Imie i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, jej nr PESEL, kategorię egzaminu"

lub

w znajdującym się w budynku administracyjnym WORD OPOLE obok Biura Planowania Egzaminów punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Łubnianach (pobiera się prowizję w wysokości 4,50 zł).

W Oddziale Terenowym Kędzierzyn-Koźle egzaminy planowane są na podstawie płatności:

- potwierdzenie wpłaty lub

- karta płatnicza (pobierana jest prowizja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wysokości 2,00 zł)

W Oddziale Terenowym Nysa egzaminy planowane są na podstawie płatności:

- potwierdzenie wpłaty lub

- karta płatnicza (pobierana jest prowizja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wysokości 2,00 zł)