Wersja graficzna

Wydziały WORD Opole

Biuro Obsługi Egzaminów
 ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 tel.: (+48) 77 402 92 05
Dział Egzaminowania i Nadzoru
 ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 tel.: (+48) 77 402 92 04
Dział Finansowy
 ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 tel.: (+48) 77 402 92 15
Dział Szkoleń
 ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 tel.: (+48) 77 402 92 06
Dział Techniczny
 ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 tel.: (+48) 77 402 92 18