Aktualności

Wybierz:
UWAGA!!!
13 grudnia 2018

OŚRODEK EGZAMINOWANIA ODZIAŁ TERENOWY W NYSIE

W DNIACH 27.12 i 31.12.2018r

NIECZYNNY

więcej
UWAGA!!
13 grudnia 2018

OŚRODEK EGZAMINOWANIA ODDZIAŁ TERENOWY W K-KOŹLU

W DNIACH 28.12 i 31.12

NIECZYNNY

więcej
UWAGA!
13 grudnia 2018

OŚRODEK EGZAMINOWANIA w Opolu oraz oddziały terenowe w K-Koxlu i w Nysie

w DNIU 24.12.2018r

NIECZYNNE

więcej

W związku ze zbliżającymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wstrzymuje się w okresie od 19.11.2018r do 28.02.19r przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy ze względu na bezpieczeństwo egzaminowanych (zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - Dz. U. z 2016 poz.232).

więcej

UWAGA!

W oddzaiale tereowym w Nysie będą realizowane egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B,B1,AM prawa jazdy.

więcej