Aktualności

Zawieszenie egzaminów na kat. A, A1, A2 ,AM
19 listopada 2018

W związku ze zbliżającymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wstrzymuje się w okresie od 19.11.2018r do 28.02.19r przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy ze względu na bezpieczeństwo egzaminowanych (zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - Dz. U. z 2016 poz.232).