Aktualności

Zawieszenie egzaminów na kat. A, A1, A2,AM
15 listopada 2019

WORD w Opolu informuje, że w związku ze zbliżającymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wstrzymuje się w okresie od 18.11.2019 do 28.02.2020r przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy ze względu na bezpieczeństwo egzaminowanych (zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach -Dz.U z 2019r poz. 1206).