Aktualności

Bądź rozsądny i nie ryzykuj zdrowiem swoim i innych! Źle się czujesz, odwołaj egzamin!
12 marca 2020

Bądź rozsądny i nie ryzykuj zdrowiem swoim i innych! Źle się czujesz, odwołaj egzamin!

W związku z ryzykiem zarażeniem  koronawirusem, Dyrektor WORD w Opolu wprowadza możliwość bezpłatnego odwołania egzaminu przed wyznaczonym terminem dla osób w złym stanie zdrowia (gorączka, kaszel, duszności). Pisemne oświadczenie o rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu należy wysłać na adres: word@word.opole.pl. Oświadczenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr PESEL osoby rezygnującej oraz kategorię prawa jazdy i termin wyznaczonego egzaminu. Gotowy wzór jest do pobrania na stronie internetowej WORD Opole http://www.word.opole.pl/page/38,wzory-dokumentow-dla-klientow.html (Dokument „Rezygnacja z Egzaminu”)