Aktualności

Spotkanie z kierownikami szkół i instruktorami nauki jazdy
6 sierpnia 2019

Zapraszamy kierowników szkół oraz instruktorów OSK na spotkanie, podczas którego zostaną omówione m.in. kwestie wejścia w życie nowego Rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Osoby zainteresowane prosimy również o wysyłanie tematów, które mają zostać poruszone podczas spotkania na adres mailowy nadzor@word.opole.pl

Spotkanie odbędzie się:

  • 28.08.2019 r. godz. 10.00 (środa) - sala audiowizualna WORD Opole

Czas trwania spotkania to ok. 2 godziny.

Serdecznie zapraszam,

Andrzej Rak

Z-ca dyrektora WORD Opole