Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Dział Szkoleń i BRD:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, pok. 10 (parter)
Magdalena Rachwał, Danuta Skoberla
tel. (77) 40 29 206, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., Poz. 155  z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2012 r. Poz. 9) Kurs reedukacyjny przeznaczony jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu   i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.
Kurs reedukacyjny obejmuje dwa ośmiogodzinne spotkania w formie wykładowej w grupach liczących od 10 do 15 osób zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r.
Podstawą wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obowiązkowa obecność na wykładach.

Warunki zapisu na kurs:
•    wypełniony wniosek zgłoszeniowy należy lub dostarczyć na adres:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Oleska 127 45-231 Opole pok.10 parter (Dział Szkoleń i BRD)
lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail: szkolenia@word.opole.pl
•    w dniu rozpoczęcia kursu należy zgłosić się do Działu Szkoleń i BRD z dokumentem tożsamości, skierowaniem wydanym przez starostę oraz potwierdzeniem wpłaty

Numer konta:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Oleska 127 45-231 Opole
Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000

Koszt kursu:
    Koszt kursu reedukacyjnego wynosi 400 zł/os.


Terminy kursu:
•    terminy kursów będą ustalane w zależności od ilości napływających zgłoszeń

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Opolu, w pok. 10 oraz telefonicznie 77/ 402 92 06

 Regulamin kursu reedukacyjnego. (230.38 KB)

 Wniosek zgłoszeniowy na kurs reedukacyjny. (724.62 KB)