Rezygnacja z egzaminu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 Dz.U. 2016 poz. 232 § 11 ust.4

możliwe jest pisemne odwołanie egzaminu  nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym, bez konsekwencji finansowych, dopuszczamy również rezygnację drogą e-mailową.

Rezygnację można przesyłać na adres word@word.opole.pl

Link do rozporządzenia.

 Formularz rezygnacji z egzaminu. (25.54 KB)