Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Dział szkoleń:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, pok. 10 (parter)
Magdalena Rachwał
Tel. (77) 40 29 206, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840 z 2010r.)

Program szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym

Lp. Tematy Liczba godzin
1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym 1
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiążą 2
3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem 1
4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego 1
5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się 2
6. Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych) 1
Razem godzin 8

Na koniec szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczanie o ukończeniu szkolenia.
Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania. Po upływie tego okresu kolejne zaświadczenie wydawane jest po odbyciu kolejnego szkolenia.

Warunki zapisu na szkolenie:

  • kserokopia dowodu osobistego lub prawa jazdy
  • dowód opłaty za szkolenie
  • Karta zgłoszeniowa -  do pobrania (711.79 KB)

Koszt szkolenia:

  • koszt szkolenia wynosi 250 zł;

Numer konta:
Konto Kredyt Bank S.A Oddział Opole nr: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole