Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
tel.: (+48) 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
www: http://powiatglubczycki.pl
Gminy wchodzące w skład powiatu:
Baborów, Branice Głubczyce, Kietrz
Nazwa Banku / Numer konta
PKO B.P. O/Głubczyce
10203769-3333-360-201