Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
tel.: (+48) 77 436 39 10, 77 436 87 68
e-mail: powiatpr@prudnik.pl
www: http://powiat.prudnik.pl
Gminy wchodzące w skład powiatu:
Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik
Nazwa Banku / Numer konta
Bank Spółdzielczy Prudnik
19301028-89050000-202-3600-133