Inne WORD-y w Polsce

Oddział Kłodzko
 ul. Warty 19, 57-300 Kłodzko
 tel.: (+48) 74 867 40 24
WORD Biała Podlaska
 ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska
 tel.: (+48) 83 342 58 20
WORD Białystok
 ul. Wiewiórcza 64, 15-703 Białystok
 tel.: (+48) 85 743 26 24, 85 743 26 28
WORD Bielsko Biała
 ul. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko Biała
 tel.: (+48) 33 829 67 15, 33 829 67 00
WORD Bydgoszcz
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz
 tel.: (+48) 52 325 88 83
WORD Chełm
 ul. Bieławin 2A, 22-100 Chełm
 tel.: (+48) 82 565 08 90, 82 565 08 91
WORD Ciechanów
 ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów
 tel.: (+48) 23 673 24 56, 23 673 57 00
WORD Częstochowa
 ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa
 tel.: (+48) 34 361 60 01, 34 361 60 09
WORD Elbląg
 ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elblag
 tel.: (+48) 55 237 04 44 , 55 237 05 58, 55 233 40 50
WORD Gdańsk
 ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
 tel.: (+48) 58 300 15 51, 58 300 15 00