BOK

Przypominamy o obowiązku używania maseczki na egzaminie na prawo jazdy.
13 maja 2020

Przypominamy, że na egzamin przyjmowane będą osoby wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo każda osoba przystępująca do egzaminu powinna stosować się do poleceń pracowników WORD w zakresie bezpieczeństwa (np. stosowania  środków ochrony osobistej)