Opłaty za egzamin na prawo jazdy

Opłaty za egzamin

Opłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy wnosi się na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu - Bank Zachodni WBK S.A.  nr 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000

w tytule przelewu należy podać:"Imie i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, jej nr PESEL, kategorię egzaminu"


Opłaty można dokonać w punkcie kasowym B.S Łubniany znajdującym się w budynku administracyjnym WORD OPOLE obok Biura Planowania Egzaminów /parter - przy wejściu głównym/ w godz. od 8.30 do 15.45, wysokości opłat są następujące:
 

W Oddziale Terenowym Kędzierzyn-Koźle egzaminy planowane są na podstawie płatności:

- potwierdzenie wpłaty lub

- karta płatnicza (pobierana jest prowizja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wysokości 2,00 zł)

 
Cennik opłat egzaminacyjnych, obowiązujących od dnia 19 stycznia 2013 r.

(Dziennik Ustaw z dnia 17 stycznia/2013 poz 78

Dziennik Ustaw z dnia 19 kwietnia 2013 poz 476)

 

 

Kategoria

Pełny

Teoria

Praktyka

AM

170,00zł

30,00 zł

140,00zł

A1,A2, A

210,00 zł

30,00 zł

180,00 zł

B

170,00 zł

30,00 zł

140,00 zł

B1, C1, D1, T

200,00 zł

30,00 zł

170,00 zł

C, D,

230,00 zł

30,00 zł

200,00 zł

B+E

200,00zł

-

200,00 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

245,00 zł

-

245,00zł

 

  •  Za część  praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnowprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić  pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.
  • Możliwe jest pisemne odwołanie egzaminu ( w godzinach pracy ośrodka ) do dwóch dni poprzedzających datę egzaminu, bez konsekwencji finansowych. 
  • W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.”.

 

Powrót do strony "Jak wygląda egzamin"