Szkolenie powodujące zmniejszenie liczby punktów karnych.