Wnioski, skargi

Wnioski i uwagi dotyczące wszelkiej działalności WORD można składać osobiśœcie w sekretariacie Ośœrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, telefonicznie - pod nr tel. (77) 458 03 88, (77) 402 92 08 lub pisemnie na nasz adres: Wojewódzki Ośœrodek Ruchu Drogowego ul. Oleska 127 45-233 Opole.

Skargi dotyczące przebiegu egzaminów można składać osobiśœcie w sekretariacie Ośœrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 , telefonicznie - pod nr tel. (77) 458 03 88, (77) 402 92 08 lub pisemnie na nasz adres: Wojewódzki Oœśrodek Ruchu Drogowego ul. Oleska 127 45-233 Opole.

Osoby zgłaszające się w sprawie skarg, uwag i wniosków mogą je również złożyć bezpośrednio u:

 

  • Dyrektora WORD
    codziennie w godzinach pracy Ośrodka
  • Kierownika Działu Egzaminów i Nadzoru (pok.nr.15)
    codziennie w godzinach pracy Ośrodka

Wymogi formalne skargi i wniosku:

Skarga, uwaga lub wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr.domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w taki sposób, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Złożenie skargi nie spełniającej powyższych wymogów formalnych będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.