Polityka Facebook

 

Lajkując oraz wystawiając komentarze wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) o treści jak poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celach promocyjnych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu Jednocześnie poinformowano mnie, że Administratorem danych  w zakresie w jakim to uprawnienie na portalu FACEBOOK nabywa Administrator fanpage’a  jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, ul. Oleska 127, 45-233 Opole. Dane będą przetwarzane w celu promocji działalności realizowanej przez WORD w Opolu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.