Wnoszenie Opłaty

Opłaty za egzaminy i szkolenia można dokonać poprzez wpłatę na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Oleska 127 45-231 Opole

nr konta: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000

w tytule przelewu należy podać: "Imie i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, jej nr PESEL, kategorię egzaminu"

 

W Oddziale Terenowym Kędzierzyn-Koźle egzaminy planowane są na podstawie płatności:

  • potwierdzenie wpłaty lub
  • karta płatnicza

 

W Oddziale Terenowym Nysa egzaminy planowane są na podstawie płatności:

  • potwierdzenie wpłaty lub
  • karta płatnicza