Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany.

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Grafika
Stanowsiko komputerowe
Grafika
Sala komputerowa

 Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Po uruchowieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego przedstawioną na kolejnych stronach ekranu.

Po zapoznaniu się z informacjami przechodzimy do egzaminu próbnego.

Czas trawania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut. W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu wydłuża sie o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa.

Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań.

Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz.

Projekcja filmu kończy się stop klatką która trwa przez czły czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.

Przejść do następnego pytania można również po kliknięciu "natępne pytanie".

Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Pytania są punktowane 3,2,1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskin znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdięciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.