Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii A

UWAGA WAŻNE

NOWA FORMA EGZAMINU NA KAT. AM, A1, A2 i A PRAWA JAZDY

Zgodnie z nowymi przepisami egzamin praktyczny na kat. AM, A1, A2 oraz A prawa jazdy odbywać się będzie na zmienionych zasadach.

Przedstawiono poniżej najważniejsze zmiany, szczegółowe zasady zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U.2016 poz. 232) oraz Ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U 2011 nr 30 poz. 151)

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • dla kat. AM  – 14 lat
 • dla kat. A1   – 16 lat
 • dla kat. A2   – 18 lat
 • dla kat. A     – 24 lata
  • 20 lat jeżeli osoba posiada co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2

Egzaminy praktyczne odbywają się następującymi pojazdami:

 • kat. AM – motorower dwukołowy
 • kat. A1 – motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 115cm3 i nieprzekraczającej 125cm3, o mocy nieprzekraczającej 11kW.
 • kat. A2 – motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 395cm3, o mocy co najmniej   20kW i nieprzekraczającej 35kW
 • kat. A motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 595cm3 i mocy co najmniej 50kW, o masie własnej conajmniej 175 kg

Osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A!, A2 lub A musi zapewnić sobie odpowiedni strój ochronny w postaci:

 1. obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
 2. spodni z długimi nogawkami,
 3. kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 4. rękawic zakrywających całe dłonie.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie od dnia 25.02.2016 podczas egzaminu praktycznego na placu manewrowym należy wykonać następujące zadania:

 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy.
 2. Slalom wolny (jazda pomiędzy pięcioma bramkami ustawionymi na placu manewrowym.
 3. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
 4. Slalom szybki.
  przejazd pomiędzy 5-cioma pachołkami ze średnią prędkością jednego z  przejazdów nie mniejszą niż 30km/h a przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu (nie dotyczy kat. AM).  
 5. Ominięcie przeszkody.
  2-krotny przejazd z ominięciem przeszkody raz z lewej, a raz z prawej strony, mierzona prędkość najazdowa w punkcie nie może być mniejsza niż 50km/h (nie dotyczy kategorii AM).
 6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu (nie dotyczy kat. AM).
 7. Dodatkowo na placu manewrowym lub w ruchu drogowym muszą być wykonywane zadania:
  • hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu nie dotyczy kat. AM prawa jazdy.
  • hamowanie awaryjne wykonywane przy prędkości minimum 50km/h – wymóg prędkości minimalnej nie dotyczy kategorii AM.

Na placu manewrowym WORD zainstalowane są urządzenia do pomiaru prędkości średniej oraz najazdowej.