Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii A

UWAGA WAŻNE

NOWA FORMA EGZAMINU NA KAT. AM, A1, A2 i A PRAWA JAZDY

Zgodnie z nowymi przepisami egzamin praktyczny na kat. AM, A1, A2 oraz A prawa jazdy odbywać się będzie na zmienionych zasadach.

Przedstawiono poniżej najważniejsze zmiany, szczegółowe zasady zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U.2016 poz. 232) oraz Ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U 2011 nr 30 poz. 151)

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • dla kat. AM  – 14 lat
 • dla kat. A1   – 16 lat
 • dla kat. A2   – 18 lat
 • dla kat. A     – 24 lata
  • 20 lat jeżeli osoba posiada co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2

Egzaminy praktyczne odbywają się następującymi pojazdami:

 • kat. AM – motorower dwukołowy
 • kat. A1 – motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 115cm3 i nieprzekraczającej 125cm3, o mocy nieprzekraczającej 11kW.
 • kat. A2 – motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 395cm3, o mocy co najmniej   20kW i nieprzekraczającej 35kW
 • kat. A motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika co najmniej 595cm3 i mocy co najmniej 50kW, o masie własnej conajmniej 175 kg

Osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A!, A2 lub A musi zapewnić sobie odpowiedni strój ochronny w postaci:

 1. obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
 2. spodni z długimi nogawkami,
 3. kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 4. rękawic zakrywających całe dłonie.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie od dnia 25.02.2016 podczas egzaminu praktycznego na placu manewrowym należy wykonać następujące zadania:

 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy.
 2. Slalom wolny (jazda pomiędzy pięcioma bramkami ustawionymi na placu manewrowym.
 3. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
 4. Slalom szybki.
  przejazd pomiędzy 5-cioma pachołkami ze średnią prędkością jednego z  przejazdów nie mniejszą niż 30km/h a przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu (nie dotyczy kat. AM).  
 5. Ominięcie przeszkody.
  2-krotny przejazd z ominięciem przeszkody raz z lewej, a raz z prawej strony, mierzona prędkość najazdowa w punkcie nie może być mniejsza niż 50km/h (nie dotyczy kategorii AM).
 6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu (nie dotyczy kat. AM).
 7. Dodatkowo na placu manewrowym lub w ruchu drogowym muszą być wykonywane zadania:
  • hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu nie dotyczy kat. AM prawa jazdy.
  • hamowanie awaryjne wykonywane przy prędkości minimum 50km/h – wymóg prędkości minimalnej nie dotyczy kategorii AM.

Na placu manewrowym WORD zainstalowane są urządzenia do pomiaru prędkości średniej oraz najazdowej.

Własny kask i słuchawki

W celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia koronawirusem osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kat. A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowiązane są do posiadania swojego atestowanego kasku oraz słuchawek stereo (ze standardowym wtykiem typu „minijack”) bez mikrofonu do podłączenia łączności.