Jak wygląda egzamin

Egzamin składa się z:

  1. Egzaminu teoretycznego, przeprowadzonego za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego
  2. Egzaminu praktycznego, przeprowadzanego na zasadach określonych w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz.1206