Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Obsługą zgłoszeń zajmuje się:
Dział Szkoleń i BRD WORD Opole, ul. Oleska 127
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, pok. 10 (parter)
Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna i warunki przeprowadzania testu kwalifikacyjnego przez WORD Opole

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 739).

Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

 1. Wymagane dokumenty dla zapisujących się na test kwalifikacyjny:
  • profil kierowcy zawodowego,
  • potwierdzenie opłaty za test kwalifikacyjny – 50 zł. (1 blok tematyczny),
  • dowód tożsamości.
    
 2. Płatności:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Oleska 127 45-231 Opole
  nr konta: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000
   
 3. Egzamin:
  Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
  • dowód osobisty,
  • karta pobytu,
  • paszport,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
  • zgoda na pobyt tolerowany.
    
 4. Rezygnacja z egzaminu.
  Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie.
  Powyższą informację można przesłać na adres: word@word.opole.pl

Ważne:
Przed zapisem na test kwalifikacyjny prosimy osoby o sprawdzenie czy ośrodek szkolący dokonał wpisu w profilu PKZ informacji o zakończonym kursie.

Kasa w WORD Opole jest NIECZYNNA!

Dodatkowe informacje: Dział Szkoleń i BRD WORD Opole, ul. Oleska 127
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, pok. 10 (parter)
Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl