Zadania na rok 2005

Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2005 wyznaczyła sobie następujące cele:

Umacnianie działań w zakresie:

  • edukacyjnej dzieci, młodzieży i kierowców
  • podnoszenia świadomości przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Dalsze działanie prewencyjne w zakresie zmniejszania wypadków drogowych i liczby wypadków śmiertelnych na drogach.Walka z piratami drogowymi i prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.

Nasilenie kontroli i represji wobec kierujących, którzy łamią przepisy ruchu drogowego.

Propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej kierowców, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.

Wykorzystanie wszelkich środków medialnych do propagowania właściwych zachowań na drodze oraz szkolenie kadr na szczeblu powiatów i gmin w zakresie brd.

Pomoc dla szkół, pedagogiczna, programowa i materiałowa w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Redukacja kierowców oraz tworzenie materiałów edukacyjnych w celu podnoszenia świadomości w zakresie skutków wypadków drogowych.

Zapoznanie wszystkich podmiotów z diagnozą Gambitu Opolskiego.

Włączenie wszystkich instytucji rządowych i pozarządowych na rzecz programu poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Badania techniczne pojazdów – włączenie stacji diagnostycznych w działanie brd jako ważny element w eliminacji wypadków drogowych.

Dalsza praca nad tworzeniem rad lub komisji do spraw brd na wszystkich szczeblach samorządowych.

Wspierać i inicjować działania wszystkich podmiotów i osób na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Najważniejsze zadania OWR BRD w 2005 roku :

  • Promocja "Gambit Opolski"
  • Zorganizowanie konferencji metodycznej dla nauczycieli i dyrektorów szkół
  • Organizacja turniei z bezpieczeństwa ruchu drogowego i motoryzacyjnych.