Edukacja dla bezpieczeństwa

Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

wspiera działania na rzecz

poprawy bezpieczeństwa

w ruchu drogowym.

 

Dział szkoleń WORD Opole: tel.(77) 4029206 email: szkolenia@word.opole.pl
BRD: (77) 4029211 email: brd@word.opole.pl