Komisje

Komisje

Komisja Inżynierii, Nadzoru Ruchu i Ratownictwa Drogowego

 1. Przewodniczący
  • Piotr Boba - Komenda Wojewódzka Policji
 2. Zastępca Przewodniczącego
  • Grzegorz Cebula - Zarząd Dróg Wojewódzkich
 3. Sekretarz
  •  
 4. Członkowie
  • Łukasz Olejnik - Komenda Wojewódzka PSP
  • Ireneusz Dyła - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Biuro w Opolu
  • Krzysztof Chmiel - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  • Remigiusz Widera - Urząd Marszałkowski w Opolu
  • Arkadiusz Jagieło - przedstawiciel Zarządów Dróg Powiatowych
  •  


Komisja Edukacji i Komunikacji ze Społeczeństwem

 1. Przewodniczący
  • Edward Kinder - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 2. Sekretarz
  •  
 3. Członkowie
  •  
  • Artur Zapała - Wicekurator Oświaty w Opolu
  • Jan Broniewicz - Naczelna Organizacja Techniczna
  • Lesław Tomczak - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
  • Andrzej Augustynowicz - Politechnika Opolska
  •